Justyna Szpara, FCIArb

partner

adwokat

@pokaż email justyna.szpara@laszczuk.pl

Justyna Szpara kieruje praktyką rozwiązywania sporów. Jest uznaną ekspertką w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu i procesów sądowych. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie prawnym dla biznesu.

Reprezentowała klientów w głośnych międzynarodowych i krajowych sporach arbitrażowych, m.in. według zasad ICC, SCC, VIAC, LCIA, UNCITRAL, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Reprezentuje inwestorów w sprawach arbitrażowych dotyczących inwestycji. Reprezentuje również klientów w sporach gospodarczych przez sądami państwowymi.

Jest arbitrem rekomendowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Handlowej w Warszawie, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, LCIA, VIAC i SCIA. Jest członkiem (Fellow) Chartered Institute of Arbitrators. Pełniła funkcję arbitra w ponad 100 sprawach według regulaminów ICC, SCC, LCIA, VIAC oraz regulaminów krajowych instytucji arbitrażowych.

Należy do grona najbardziej uznanych polskich prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów i arbitrażem. Jest regularnie rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe i krajowe rankingi, takie jak Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global, Who’s Who Legal oraz ranking dziennika Rzeczpospolita.

Pełni funkcję Wiceprezesa ICC Poland oraz Przewodniczącej Komisji Arbitrażowej ICC Poland. Jest również członkiem Komisji Arbitrażu i ADR w międzynarodowych strukturach ICC.

Autorka licznych publikacji na temat arbitrażu wydawanych w Polsce i za granicą oraz częsta prelegentka na konferencjach poświęconych tej tematyce.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim; studiowała również na Uniwersytecie w Regensburgu w Niemczech. W 2011 roku ukończyła zaawansowane szkolenie z zakresu międzynarodowego arbitrażu w Akademii Arbitrażu Międzynarodowego w Paryżu.

Z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy związana jest od 1999 r. Przez wiele lat pełniła funkcję partnera zarządzającego.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym

(współautor: Aleksandra Orzeł-Jakubowska) [w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, C.H. Beck, Warszawa 2009

Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6, § 20-23, § 43-47)