Katarzyna Bukalska

associate

aplikantka adwokacka

@pokaż email katarzyna.bukalska@laszczuk.pl

Katarzyna zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażowymi. Posiada również doświadczenie w obszarze kontraktów IT, prawa karnego gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów pełniła funkcję project managera strategicznych projektów organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Bankowego, tj. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych oraz IT Law Week. Była członkiem drużyny Uniwersytetu Warszawskiego podczas 28. edycji konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Pracowała również w sekcji cywilnej Kliniki Prawa WPiA UW. Poza prawem, ukończyła kierunek Finanse, Inwestycje i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała w zespole rozwiązywania sporów jednej z wiodących kancelarii w obszarze TMT oraz współpracując przy postępowaniach sądowych dotyczących opłaty interchange. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą postępowania dowodowego w sprawach o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną poprzez naruszenie unijnego i krajowego prawa konkurencji.

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje