Katarzyna Jeziorek

associate

@pokaż email katarzyna.jeziorek@laszczuk.pl

Zajmuje się obsługą pracodawców w zakresie prawa pracy i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Opracowuje i wprowadza całokształt dokumentów z obszaru prawa HR, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz wdrażania wewnątrzzakładowych regulacji prawnych.

Wspiera pracodawców w kwestiach dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pracy i wynagradzania oraz pozostałych procedur prawa pracy.

Udziela klientom bieżącego wsparcia w doborze mechanizmów legalizacji prawa do pracy i pobytu na terytorium Polski.

Doradza w projektowaniu, wdrażaniu i stosowaniu rozwiązań z zakresu pracy zdalnej. Udziela pracodawcom wsparcia w zakresie regulacji dotyczących BHP.

Koordynuje proces informowania klientów kancelarii o najistotniejszych zmianach w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jest uczestniczką seminarium doktoranckiego ze specjalizacją indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wybrane publikacje