Katarzyna Jeziorek

associate

@pokaż email katarzyna.jeziorek@laszczuk.pl

Katarzyna zajmuje się obsługą pracodawców w zakresie prawa pracy. Opracowuje i wprowadza całokształt dokumentów z obszaru prawa HR, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz wdrażania wewnątrzzakładowych regulacji prawnych. Wspiera pracodawców w kwestiach Pracowniczych Planów Kapitałowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pracy i wynagradzania oraz pozostałych procedur prawa pracy. Jest uczestniczką seminarium doktoranckiego ze specjalizacją indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wybrane publikacje