dr Krzysztof Riedl

partner

radca prawny

@pokaż email krzysztof.riedl@laszczuk.pl

Kieruje działaniami praktyki postępowań cywilnych i administracyjnych oraz praktyką sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, prawie nowych technologii oraz prawie konstytucyjnym.

Reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących m.in. prawa kontraktów, prawa lotniczego, sporach budowlanych oraz dotyczących rozliczenia transakcji M&A.

Występował jako pełnomocnik, arbiter, a wcześniej sekretarz zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych m.in. według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Wiedniu (VIAC) oraz UNCITRAL Rules.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrażania RODO oraz przeprowadzania audytów w tym zakresie. W obszarze jego zainteresowań są zagadnienia związane z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) i jej wykorzystywaniem w biznesie i prawie.

Doradztwo dla biznesu łączy z pracą akademicką - jako adiunkt prowadzi zajęcia z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego. Angażuje się w projekty edukacyjne i społeczne dotyczące prawa; współpracuje z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS, gdzie pełni funkcję członka zarządu.

Jest przewodniczącym Komisji ds. Sztucznej Inteligencji ICC Polska.

Ranking Legal 500 EMEA 2024 rekomenduje go w dziedzinie rozwiązywania sporów.

W 2017 r. został najmłodszym laureatem VI edycji konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

Ukończył z wynikiem celującym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na tym samym wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu prawa cywilnego. Uzyskał również tytuł Magister Juris w Brasenose College na Uniwersytecie w Oksfordzie (2023), gdzie jego głównym przedmiotem zainteresowań był rozwój AI i jej wpływ na prawo. Studiował też na Uniwersytecie w Monachium (LMU) w ramach programu Erasmus+. Jest stypendystą Instytutu Maxa-Plancka w Hamburgu, Narodowego Centrum Nauki oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie.

Z kancelarią związany jest od 2015 r.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Monografie Prawnicze, 2022