Maciej Łaszczuk

senior partner

adwokat

@pokaż email maciej.laszczuk@laszczuk.pl

Maciej jest założycielem kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w zakresie prawa cywilnego i handlowego.

Maciej koncentruje się głównie na tworzeniu strategii prowadzenia sporów i reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności w zakresie projektów infrastrukturalnych, budownictwa, fuzji i przejęć, nieruchomości oraz umów handlowych.

Doradzał i zastępował strony w wielu głośnych postępowaniach sądowych po wydaniu wyroku arbitrażowego (o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku, o uchylenie wyroku arbitrażowego). Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo i zastępstwo klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Pełnił funkcję arbitra w ponad 400 postępowaniach arbitrażowych instytucjonalnych i ad hoc, krajowych i międzynarodowych, prowadzonych na podstawie różnych regulaminów postępowania, w tym na podstawie regulaminu UNCITRAL, International Chamber of Commerce (ICC) i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jest arbitrem rekomendowanym przez szereg stałych sądów arbitrażowych, w tym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Świadczy również pomoc jako mediator w sprawach gospodarczych.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Kilka uwag o etyce arbitra »

[w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018

Arbitraż w czasach pandemii

[w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6, § 33, § 39-42, § 52)

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, C.H. Beck, Warszawa 2009