Michał Chodkowski

partner

adwokat

@pokaż email michal.chodkowski@laszczuk.pl

Michał Chodkowski kieruje praktyką prawa pracy.

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Od prawie 20 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w zakresie optymalizacji zatrudnienia, zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem pracownikami, w zakresie doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządu.

Pomaga klientom w opracowywaniu strategii HR i schematów zarządzania pracownikami, w tym w strukturach matrix. Wspiera pracodawców we wdrażaniu wewnętrznych polityk, procedur i regulaminów zarówno wymaganych przepisami prawa, jak i wprowadzanych z inicjatywy pracodawców. Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy.

Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia HR, członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan oraz Krajowym Administratorem Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Autor szkoleń i częsty prelegent na konferencjach poświęconych prawnym kwestiom związanym z zatrudnieniem, w tym dotyczących CSR i ESG. Wykładowca na studiach podyplomowych "Compensations and Benefits" na Uczelni Łazarskiego.

W 2024 r. Ranking Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej rekomendował go w dziedzinie prawa pracy.

Współpracę z kancelarią rozpoczął w 2005 r., od 2013 r. jest partnerem.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

[w:] J. Liksza (red.), Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka, 2020