Michał Chodkowski

partner

adwokat

@pokaż email michal.chodkowski@laszczuk.pl

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Od prawie 20 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy, a także przygotowywania wewnętrznych regulacji z obszaru prawa pracy, w tym polityk antymobbingowych i kodeksów dobrych praktyk. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji, jak również w sprawach o odszkodowania w związku z naruszeniem zakazu dyskryminacji i sprawach związanych z zarzutem mobbingu.

Jest częstym prelegentem na konferencjach z zakresu prawa pracy, autorem szkoleń oraz wykładowcą na Uczelni Łazarskiego.

Pełni funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia HR. Należy do Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej zapewniając stałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia, prawa konsumenckiego i innych aspektów prawnych dotyczących branży sprzedaży bezpośredniej. Pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

[w:] J. Liksza (red.), Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka, 2020