Michał Pietrzyk

senior associate

radca prawny

@pokaż email michal.pietrzyk@laszczuk.pl

Michał Pietrzyk specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kontraktów informatycznych. Pracuje w zespole ds. AI.

Prowadził około stu spraw przed sądami powszechnymi, w tym sprawy informatyczne, budowlane i nieruchomościowe.

Był członkiem zespołów negocjacyjnych w sporach dotyczących umów wdrożenia i utrzymania systemów IT o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych.

Doradza przy wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, w tym przygotowywania i negocjowania umów o dostawę oprogramowania opartego na AI.

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

doświadczenie

wykształcenie