Michał Więcki

Associate

Radca prawny

@pokaż email michal.wiecki@laszczuk.pl

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym. Jest członkiem praktyki doradztwa korporacyjnego oraz wspiera zespół rozwiązywania sporów. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi, prawem administracyjnym, doradztwem kontraktowym i bieżącym wsparciem przedsiębiorców.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej polskich i zagranicznych firm oraz organów administracji publicznej. Doradzał przedsiębiorstwom m.in. z branży przemysłowej, energetycznej, IT, e-commerce oraz architektoniczno-budowlanej i logistycznej. Uczestniczył w negocjowaniu i zawieraniu kontraktów m.in. na usługi budowlane oraz wdrożenia IT, a także prowadził sprawy z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych.

Przed dołączeniem do Łaszczuk i Wspólnicy pracował jako radca prawny w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, najpierw w departamencie prawnym, a następnie w departamencie odpowiedzialnym m.in. za ochronę lasów i środowiska naturalnego oraz ochronę gruntów. Prowadził również sprawy z zakresu nadzoru Ministra nad jednostkami podległymi.

Wcześniej przez wiele lat związany był z kancelarią prawną, w której zajmował się bieżącym doradztwem prawnym dla firm z różnych sektorów.

Ukończył prawo na WPiA UW.