Olga Miszczak

associate

@pokaż email olga.miszczak@laszczuk.pl

Olga Miszczak jest aplikantką adwokacką w zespole podatków i nieruchomości. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym.

Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku CIT oraz VAT. Pomaga w rozwiązywaniu problemów podatkowych i tworzeniu strategii podatkowej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestniczy w procesach restrukturyzacyjnych spółek.

Przed dołączeniem do Łaszczuk i Wspólnicy pracowała w kancelarii podatkowej działającej przy jednym z największych biur rachunkowych w kraju oraz w działach wewnętrznych dużych firm. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystką programu DAAD dla najlepszych studentów finansowanego ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Współpracę z kancelarią rozpoczęła w 2023 roku.

wykształcenie