Paweł Makulski

senior associate

adwokat

@pokaż email pawel.makulski@laszczuk.pl

Paweł Makulski specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, a także w prawie obrotu nieruchomościami.

Zajmuje się doradztwem w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego na wszystkich etapach ich rozwoju, w tym zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek oraz ich likwidacją, a także szeroko pojętym bieżącym doradztwem w działalności gospodarczej.

Jego praktyka obejmuje także transakcje M&A.

Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu, a także w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących koniecznych zezwoleń, zgód i notyfikacji (np. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych, zezwoleń na sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Polski, zatwierdzeń rozkładów lotów itp.).

Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie identyfikacji ryzyk prawnych i ich ograniczania, projekty due diligence oraz przygotowywanie umów, a także doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych.

doświadczenie

wykształcenie