Tadeusz Pyzel

Associate

Aplikant adwokacki

@pokaż email tadeusz.pyzel@laszczuk.pl

Tadeusz Pyzel jest członkiem zespołu rozwiązywania sporów. Zajmuje się sporami sądowymi, arbitrażem oraz prawem lotniczym.

Uczestniczy w pracach zespołu zapewniającego reprezentację przewoźników lotniczych w sprawach o odszkodowania dochodzone przez pasażerów.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów był zaangażowany jako członek w Radzie Kół Naukowych WPiA UW. Współorganizuje warszawski konkurs UW MOOT oraz Studencki Turniej Negocjacyjny.

Współpracę z kancelarią rozpoczął w 2021 roku.

doświadczenie

wykształcenie