Publications

Justyna Szpara, FCIArb

Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym

(współautor: Aleksandra Orzeł-Jakubowska) [w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020
Krzysztof Riedl, PhD

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Monografie Prawnicze, 2022
Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o etyce arbitra

[w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA JANA ŁUKASIEWICZA, Rzeszów 2018
Maciej Łaszczuk

Arbitraż w czasach pandemii

[w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020
Michał Chodkowski

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

W: Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka (red. naukowa Joanna Liksza), 2020.

Maciej Łaszczuk, Kilka uwag o etyce arbitra [w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA JANA ŁUKASIEWICZA, Rzeszów 2018

Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji [Religion as a limit of freedom of expression – comparison between standards in the context of the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms] [in:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii (Conflicts of values? On freedom of expression and religion), ed. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski & M. Nocuń »