Changes in Regulations Regarding Employment of Foreigners [Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców], My Company Polska, No. 2 (17)

See the article: Zmiany_zatrudnianie_cudzoziemcow_MCP_02_2017