A Few Remarks on Enforceability of a Decision on Costs of Arbitration in Case of Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal to Resolve a Dispute [in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi

Warsaw 2016