A Few Remarks on the Duties, Independence and Impartiality of Arbitrators [Original title: Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów] [in:] M. Łaszczuk, M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi

Warszawa 2012; www.arbitration.pl