Analysis of the Possibility to Claim a Reimbursement of the Costs of Lease of a Replacement Car from the Insurance Carrier Under Third Party Liability Insurance for Motor Vehicle Owners [Analiza możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu kosztów za wynajem samochodu zastępczego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych][in:] I. Jędrasik-Jankowska, Zeszyty Ubezpieczeniowe

2012, No. 1