Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals in the light of the Court of Justice’s judgement of 13 May 2015, no. C-536/13, Gazprom [Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom], Polski Proces Cywilny, Year 8, 2017, Issue 3 (28)