Dedication, Commitment, Mission [Zaangażowanie, oddanie poczucie misji] [in:] M. Bobrowicz, Mapy Sukcesu, MB Consulting

Warszawa 2014