Democratic Control of State Governments in the European Union [in] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (eds.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues

Warsaw 2012