Incidental Shortening of the Present Term of the Public Authorities (remarks in view of principles of tenure and independence), [in:] Meanders of Democratic State Ruled by Law, M. Zubik, F. Dymitrowski (ed.), Warsaw 2017

[Original title: Incydentalne wygaszanie kadencji organów państwa (uwagi na tle zasad kadencyjności i niezależności), [w:] Meandry demokratycznego państwa prawnego]