Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [A Conception of Law Making by the Court of Justice of the European Union], Wolters Kluwer

Warsaw 2015