On Admissibility of Taking a Witness’s Oath by the Arbitral Tribunal

[in:] S. Pieckowski, P. Nowaczyk, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel (ed.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008