Publications

Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals in the light of the Court of Justice’s judgement of 13 May 2015, no. C-536/13, Gazprom [Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom], Polski Proces Cywilny, Year 8, 2017, Issue 3 (28)

Paweł Marcisz, PhD

Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy

[w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji. Warszawa 2011
Paweł Marcisz, PhD

Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej

[w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues. Warszawa 2012
Paweł Marcisz, PhD

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wolters Kluwer. Warszawa 2015