Post-Arbitration Proceedings [in:] A. Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12]

edition II, Warszawa 2015