Michał Chodkowski

Regulacje prawne w wynagrodzeniach

W: Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka (red. naukowa Joanna Liksza), 2020.