Maciej Łaszczuk

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.) . C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6 ust. 2; § 20-23; § 43-47)