Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji [Religion as a limit of freedom of expression – comparison between standards in the context of the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms] [in:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii (Conflicts of values? On freedom of expression and religion), ed. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski & M. Nocuń

Warsaw 2015