The Concept of Pre-Existing Notions in the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal [Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego], Przegląd Sejmowy 2015

no. 5