The Role of Attorneys in Civil Meditation [Rola pełnomocników procesowych w mediacji cywilnej] [in: ] J. Czapska and M. Szeląg-Dylewski (ed.), Mediacja w prawie

Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University 2014