Wielka sprawa. Jak zarządzać skomplikowanym sporem gospodarczym

See the interview