Wolny i jednolity rynek władzy / Free and Single Market of Authority

[in:] E. Piontek & K. Karasiewicz (ed.), Quo vadis Europo III, Warsaw 2009