Paweł Marcisz, PhD

of counsel

advocate

@show email pawel.marcisz@laszczuk.pl

Paweł Marcisz specializes in European Union law as well as litigation and arbitration. He represents clients before courts in commercial matters, including proceedings related to unfair competition. He also advises on protection of personal rights. He examines whether Polish regulations are compliant with EU law and if not advises clients on further measures to take. He also advises clients on compliance with competition law, and drafts and reviews contracts and other commercial legal documents.

experience

education

organizations

Selected publications

Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy

[w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji. Warszawa 2011

Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej

[w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues. Warszawa 2012

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wolters Kluwer. Warszawa 2015