Maciej Łaszczuk

senior partner

advocate

@show email maciej.laszczuk@laszczuk.pl

Maciej is the founder of Łaszczuk & Partners. He advises Polish and international businesses in commercial and arbitration disputes, and on civil and commercial law.

Maciej focuses on drawing up strategies for conducting disputes and representing clients in judicial and arbitration proceedings, particularly involving infrastructure projects, construction, M&A, real estate, and commercial contracts.

He has advised and represented parties in state courts in numerous high-profile post-arbitration cases (for recognition and enforcement of awards and to set aside awards). His experience includes advising and representing clients in investment arbitrations.

He has served as an arbitrator in over 400 arbitration cases, institutional and ad hoc, national and international, under various rules of procedure, including UNCITRAL, the International Chamber of Commerce (ICC), and the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (SAKIG).

He is a recommended arbitrator for a number of permanent arbitration courts, including the largest one in Poland (SAKIG).

He also serves as a mediator in commercial cases.

experience

education

organizations

Selected publications

Kilka uwag o etyce arbitra

[w:] Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek (red.) Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA JANA ŁUKASIEWICZA, Rzeszów 2018

Arbitraż w czasach pandemii

[w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Rozdział II, Warszawa 2020

Postępowania postarbitrażowe

[w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów

[w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. Warszawa 2012; www.arbitraz.laszczuk.pl

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego

[w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi. Warszawa 2016

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.) . C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6 ust. 2; § 20-23; § 43-47)