Paweł Marcisz, PhD

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wolters Kluwer. Warszawa 2015