Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa (dalej „ŁiW”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.laszczuk.pl (dalej Strona). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą Stronę, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasza Stronę, prosimy także o kontakt pod adres privacy@laszczuk.pl.

 

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) ŁiW jest administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających naszą Stronę. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

ŁiW ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Strony oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Stroną oraz w celach statystycznych. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci administrowania i obsługi Strony (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Stroną. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

 

Jak postępujemy z danymi?

Zgromadzone przez nas dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Strony. Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, w tym hosting.

Na podstawie danych osobowych osób odwiedzających ŁiW nie będzie podejmowała wobec takich osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cookies

ŁiW wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystania ze strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Na Stronie stosowane są jedynie pliki cookies, na podstawie których działa narzędzie Google Analytics, z którego korzystamy. W związku z tym prosimy o zapoznanie się także ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Zarządzanie plikami cookies przez osobę odwiedzającą naszą Stronę, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.

 

Zastrzeżenia prawne i prawo autorskie

Materiały udostępniane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Ich wykorzystanie w całości lub w części bez upoważnienia może stanowić naruszenie prawa autorskiego. W przypadku wykorzystania części materiałów w ramach przewidzianego prawem dozwolonego użytku, należy wyraźnie wskazać kancelarię jako uprawnionego oraz niniejszą stronę jako źródło.

 

Charakter informacji

Materiały udostępniane na niniejszej stronie internetowej mają ogólny charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Dokładamy starań, aby były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy. Osoby zainteresowane otrzymaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią.

 

Inne strony

Niniejsza strona może być w celach informacyjnych połączona z innymi stronami internetowymi. Nie oznacza to, aby kancelaria zajmowała stanowisko co do zawartości takich stron lub ponosiła za nią odpowiedzialność ani też aby podmioty zarządzające takimi stronami zajmowały stanowisko lub ponosiły odpowiedzialność co do zawartości niniejszej strony.