Naszym atutem jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów do rozwiązywania poszczególnych zadań, dzięki czemu możemy najbardziej efektywnie wykorzystywać wiedzę i doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin prawa.

wybierz dziedzinę

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

partner zarządzający

adwokat, doradca podatkowy

@pokaż email aleksandra.faderewska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • transakcje | fuzje | przejęcia
 • obsługa firm
 • podatki
 • sprzedaż bezpośrednia
 • nieruchomości

Marek Korcz

partner zarządzający

radca prawny

@pokaż email marek.korcz@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • ochrona prywatności
 • telekomunikacja
 • prawo lotnicze
 • własność intelektualna
 • spory sądowe | arbitraż
 • konkurencja | zamówienia publiczne

Michał Chodkowski

partner

adwokat

@pokaż email michal.chodkowski@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

 • prawo pracy
 • sprzedaż bezpośrednia
 • obsługa firm

Maciej Łaszczuk

partner

adwokat

@pokaż email maciej.laszczuk@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • spory sądowe | arbitraż
 • transakcje | fuzje | przejęcia
 • obsługa firm
 • budownictwo | infrastruktura

dr Krzysztof Riedl

partner

radca prawny

@pokaż email krzysztof.riedl@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • postępowania cywilne i administracyjne
 • spory sądowe | arbitraż
 • ochrona danych
 • obsługa firm
 • prawo lotnicze
 • upadłość i restrukturyzacja

Jan Rysiński

partner

adwokat

@pokaż email jan.rysinski@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • prawo karne gospodarcze
 • spory sądowe | arbitraż
 • obsługa firm

Justyna Szpara, FCIArb

partner

adwokat

@pokaż email justyna.szpara@laszczuk.pl

pokaż telefon Tel +48 22 351 00 67

 • spory sądowe i arbitrażowe
 • budownictwo, infrastruktura
 • nieruchomości
 • prawo karne gospodarcze
 • upadłość i restrukturyzacja

Andrzej Maciejewski

senior associate

radca prawny

@pokaż email andrzej.maciejewski@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • budownictwo | infrastruktura
 • konkurencja | zamówienia publiczne
 • podatki
 • spory sądowe | arbitraż

Paweł Makulski

senior associate

adwokat

@pokaż email pawel.makulski@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • obsługa firm
 • transakcje | fuzje | przejęcia
 • prawo lotnicze
 • nieruchomości

Patrycja Piotrowska

senior associate

adwokat

@pokaż email patrycja.piotrowska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • spory sądowe | arbitraż
 • budownictwo | infrastruktura
 • prawo karne gospodarcze
 • zamówienia publiczne
 • prawo lotnicze

Aleksandra Trzcińska-Kosacka

senior associate

radca prawny

@pokaż email aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • prawo pracy
 • obsługa firm
 • prawo lotnicze

Agnieszka Zwierzyńska

senior associate

adwokat

@pokaż email agnieszka.zwierzynska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • własność intelektualna | telekomunikacja | nowe technologie | ochrona prywatności
 • obsługa firm
 • konkurencja | zamówienia publiczne

Michał Pietrzyk

senior associate

radca prawny

@pokaż email michal.pietrzyk@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • własność intelektualna | telekomunikacja | nowe technologie | ochrona prywatności

dr Paweł Marcisz

of counsel

adwokat

@pokaż email pawel.marcisz@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • konkurencja | zamówienia publiczne
 • prawo lotnicze
 • spory sądowe | arbitraż
 • własność intelektualna | telekomunikacja | nowe technologie | ochrona prywatności

Andrzej Polimirski

of counsel

radca prawny

@pokaż email andrzej.polimirski@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • nieruchomości
 • obsługa firm
 • budownictwo | infrastruktura
 • spory sądowe | arbitraż

dr Hanna Talago-Sławoj

of counsel

@pokaż email hanna.talago@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • zamówienia publiczne

Katarzyna Bukalska

associate

aplikantka adwokacka

@pokaż email katarzyna.bukalska@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

 • spory sądowe i arbitraż
 • prawo karne gospodarcze
 • TMT
 • prawo nowych technologii
 • upadłości i restrukturyzacja

Andrzej Bundyra

associate

aplikant adwokacki

@pokaż email andrzej.bundyra@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • spory sądowe i arbitrażowe
 • własność intelektualna, telekomunikacja, nowe technologie i ochrona prywatnosci
 • prawo lotnicze
 • konkurencja | zamówienia publiczne
 • prawo pracy

Jan Ciaptacz

associate

aplikant adwokacki

@pokaż email jan.ciaptacz@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • spory sądowe | arbitraż

Martyna Kabat

associate

radca prawny

@pokaż email martyna.kabat@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

 • prawo pracy
 • obsługa firm
 • sprzedaż bezpośrednia

Małgorzata Perchel-Ducka

associate

aplikantka adwokacka

@pokaż email malgorzata.perchel@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo migracyjne
 • prawo antydyskryminacyjne
 • obsługa firm
 • sprzedaż bezpośrednia

Magdalena Anna Sowińska

associate

adwokat

@pokaż email magdalena.sowinska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

 • prawo lotnicze
 • spory sądowe i arbitraż
 • obsługa firm

Marta Dzienisz

associate

@pokaż email marta.dzienisz@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

Tadeusz Pyzel

Legal Intern

@pokaż email tadeusz.pyzel@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

Maciej Zielepucha

Legal Intern

@pokaż email maciej.zielepucha@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

Marcin Gugała

Marketing & PR Manager

@pokaż email marcin.gugala@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

Agnieszka Ciszewska

office manager

@pokaż email agnieszka.ciszewska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

Anna Leszczyńska

Legal Secretary

@pokaż email anna.leszczynska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

Karolina Kaleńska-Jaśkiewicz

Legal Secretary

@pokaż email karolina.kalenska-jaskiewicz@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

Agnieszka Pietrzak

Legal Secretary

@pokaż email agnieszka.pietrzak@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

Agata Piotrowska

Legal Secretary

@pokaż email agata.piotrowska@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

Marta Pyśk

Legal Secretary

@pokaż email marta.pysk@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67