Andrzej Polimirski

of counsel

radca prawny

@pokaż email andrzej.polimirski@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • nieruchomości
  • obsługa firm
  • budownictwo | infrastruktura
  • spory sądowe | arbitraż

Andrzej Polimirski specjalizuje się w prawie handlowym i prawie obrotu nieruchomościami. Jego doświadczenie obejmuje też tworzenie, przekształcenia i łączenie spółek, obsługę bieżących spraw korporacyjnych, badanie stanu prawnego przedsiębiorstw i ich restrukturyzację, regulację stanu prawnego nieruchomości, postępowania reprywatyzacyjne, a także zastępstwo prawne w sprawach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i podatkowych.

doświadczenie

wykształcenie