dr Paweł Marcisz

of counsel

adwokat

@pokaż email pawel.marcisz@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • konkurencja | zamówienia publiczne
  • prawo lotnicze
  • spory sądowe | arbitraż
  • własność intelektualna | telekomunikacja | nowe technologie | ochrona prywatności

Paweł Marcisz specjalizuje się w prawie europejskim oraz w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych. Ocenia, czy polskie przepisy są zgodne z prawem unijnym i pomaga zdecydować, jak postępować w razie niezgodności. Doradza klientom w kwestii zgodności ich działań z prawem konkurencji, opiniuje i przygotowuje umowy oraz inne dokumenty.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje