Justyna Szpara, FCIArb

partner

adwokat

@pokaż email justyna.szpara@laszczuk.pl

pokaż telefon Tel +48 22 351 00 67

  • spory sądowe i arbitrażowe
  • budownictwo, infrastruktura
  • nieruchomości
  • prawo karne gospodarcze
  • upadłość i restrukturyzacja

Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych.

Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ICC i UNCITRAL, a także w postępowaniach postarbitrażowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Doradza klientom także w zakresie prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami, najmu nieruchomości komercyjnych.

Justyna Szpara jest arbitrem rekomendowanym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Pełniła funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów stałych sądów arbitrażowych oraz w arbitrażach ad hoc.

Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu arbitrażu.

Jest autorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje