Krzysztof Riedl

associate

radca prawny

@pokaż email krzysztof.riedl@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • spory sądowe | arbitraż
  • obsługa firm
  • prawo lotnicze
  • własność intelektualna | telekomunikacja | nowe technologie | ochrona prywatności
  • upadłość i restrukturyzacja

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym. Doradza i reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrożeniem RODO. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu. Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, współpracownikiem Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego dla studentów WPiA UW. Stypendysta Instytutu Maxa-Plancka w Hamburgu i Narodowego Centrum Nauki. Odbywał wyjazdy naukowe do uniwersytetów w Monachium, Berlinie, Hamburgu i Oxfordzie.

doświadczenie

wykształcenie