dr Krzysztof Riedl

partner

radca prawny

@pokaż email krzysztof.riedl@laszczuk.pl

Krzysztof Riedl kieruje działaniami praktyki postępowań cywilnych i administracyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym. Doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Zajmuje się także sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrażaniem RODO oraz przeprowadzaniem audytów w tym zakresie.

Z Kancelarią związany od 2015 r. Ukończył z wynikiem celującym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na tym samym Wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu prawa cywilnego. Studiował także na Uniwersytecie w Monachium (LMU) w ramach programu Erasmus+. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego dla studentów WPiA UW. Stypendysta Instytutu Maxa-Plancka w Hamburgu i Narodowego Centrum Nauki. Odbywał wyjazdy naukowe do uniwersytetów w Monachium, Berlinie, Hamburgu i Oxfordzie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego. Angażuje się w projekty edukacyjne i społeczne w zakresie prawa, a także współpracuje z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. W 2017 r. został najmłodszym laureatem VI edycji konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Monografie Prawnicze, 2022