Maciej Łaszczuk

partner

adwokat

@pokaż email maciej.laszczuk@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • spory sądowe | arbitraż
  • transakcje | fuzje | przejęcia
  • obsługa firm
  • budownictwo | infrastruktura

Maciej jest założycielem kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w zakresie prawa cywilnego i handlowego.

Maciej koncentruje się głównie na tworzeniu strategii prowadzenia sporów i reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności w zakresie projektów infrastrukturalnych, budownictwa, fuzji i przejęć, nieruchomości oraz umów handlowych.

Doradzał i zastępował strony w wielu głośnych postępowaniach sądowych po wydaniu wyroku arbitrażowego (o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku, o uchylenie wyroku arbitrażowego). Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo i zastępstwo klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Pełnił funkcję arbitra w ponad 300 postępowaniach arbitrażowych instytucjonalnych i ad hoc, krajowych i międzynarodowych, prowadzonych na podstawie różnych regulaminów postępowania, w tym na podstawie regulaminu UNCITRAL, International Chamber of Commerce (ICC) i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jest arbitrem rekomendowanym przez szereg stałych sądów arbitrażowych, w tym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Świadczy również pomoc jako mediator w sprawach gospodarczych.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje