Marek Korcz

partner zarządzający

radca prawny

@pokaż email marek.korcz@laszczuk.pl

pokaż telefon +48 22 351 00 67

  • ochrona prywatności
  • telekomunikacja
  • prawo lotnicze
  • własność intelektualna
  • spory sądowe | arbitraż
  • konkurencja | zamówienia publiczne

Marek Korcz kieruje pracami Praktyki Nowych Technologii i Ochrony Prywatności. Doradza w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i ochrony prywatności, oraz w sprawach z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw, zwłaszcza z tzw. sektorów regulowanych. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy i zastępstwo przed sądami i właściwymi organami.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje