Michał Chodkowski

partner

adwokat

@pokaż email michal.chodkowski@laszczuk.pl

pokaż telefon + 48 22 351 00 67

  • prawo pracy
  • sprzedaż bezpośrednia
  • obsługa firm

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy, a także przygotowywania wewnętrznych regulacji z obszaru prawa pracy, w tym polityk antymobbingowych i kodeksów dobrych praktyk. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji, jak również w sprawach o odszkodowania w związku z naruszeniem zakazu dyskryminacji i sprawach związanych z zarzutem mobbingu.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Prowadzi również wykłady na Uczelni Łazarskiego.

Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej zapewniając stałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia, prawa konsumenckiego i innych aspektów prawnych dotyczących branży sprzedaży bezpośredniej. Od lutego 2016 r. pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR, a od 2022 roku także jego Prezesem. Należy także do Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje